Zasiedzenie

Jedną z form nabycia własności nieruchomości – zarówno gruntowej, jak i budynkowej lub lokalowej – przewidzianą przez kodeks cywilny jest zasiedzenie. Nabyć można tylko nieruchomość cudzą. Aby móc domagać się od sądu stwierdzenia nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia niezbędne jest spełnienie łącznie dwóch […]

Czytaj dalej»

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Bardzo popularną wśród pracodawców formą zatrudniania pracowników jest umowa zlecenie lub umowa o dzieło zamiast klasycznej umowy o pracę. Jeżeli umowa zlecenie czy umowa o dzieło odpowiada w pełni przepisom kodeksu cywilnego, posiada wszystkie jej cechy nie ma problemu i umowy te są jak najbardziej prawidłowe. Sytuacja […]

Czytaj dalej»