Adwokat jako obrońca

Zgodnie z art. 82 kpk obrońcą w sprawie karnej może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury czyli albo adwokat albo aplikant adwokacki. Uprawnień do wykonywania funkcji obrońcy przepisy nie przyznają żadnemu innemu zawodowi prawniczemu np. radcy prawnemu (choć radca prawny może […]

Czytaj dalej»

Dozór elektroniczny – cd.

SĄD Sądem właściwym do orzekania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest Sąd Okręgowy – Sąd Penitencjarny, w okręgu którego skazany przebywa ( lub odbywa już karę pozbawienia wolności). Jeżeli skazany przebywa na wolności posiedzenie w przedmiocie udzielenia zezwolenia odbywa się […]

Czytaj dalej»

Dozór elektroniczny

Ostatnio w swojej pracy spotykam się z coraz większym zainteresowaniem możliwością odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jest to bardzo ciekawa możliwość dla osób z niskimi wyrokami, która pozwala na odbywanie kary w domu z jednoczesną możliwością wykonywania pracy zarobkowej. Tym samym skazany nie trafia do zakładu karnego, […]

Czytaj dalej»

Jak się bronić przed nakazem zapłaty?

Ostatnio szeroko rozpisywałam się, jak dochodzić pieniędzy od kogoś, kto nie chce nam ich dobrowolnie zapłacić. Dziś skupię się na sytuacji odwrotnej – otrzymujemy nakaz zapłaty i zastanawiamy się co z tym fantem zrobić. Na nakazie zapłaty wydanym czy to w postępowaniu upominawczym czy nakazowym znajduję się […]

Czytaj dalej»