Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Sąd karny skazując za przestępstwa określone w kodeksie karnym bardzo często wymierza kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby. Warunkowe zawieszenie wykonania kary to kolejny przewidziany przez kodeks karny środek probacyjny czyli związany z poddaniem sprawcy próbie. Warunkowo można zawiesić wykonanie kary […]

Czytaj dalej»

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Jednym ze środków związanych z poddaniem sprawy próbie jest warunkowe umorzenie postępowania karnego określone w art. 66 – 68 kk. W tym miejscu wymaga zaznaczenia, iż polski kodeks wykroczeń nie przewiduje instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Możliwość zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego ma charakter fakultatywny […]

Czytaj dalej»

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Każdy spadkobierca dowiadując się o śmierci spadkodawcy ma do rozważenia kwestię czy chce dziedziczyć czy też nie, a więc czy spadek przyjmie czy też go odrzuci. Najczęściej decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest uzależniona od tego co w spadku faktycznie pozostaje czy aktywa więc majątek […]

Czytaj dalej»

Dziedziczenie ustawowe – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

SĄD: Właściwość miejscowa – 628 kpc Sądem właściwym do wniesienia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić – sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku […]

Czytaj dalej»

Dziedziczenie ustawowe

Sprawa  o stwierdzenie nabycia spadku to sprawa, z którą każdy człowiek ma w życiu do czynienia w związku ze śmiercią bliskich – rodziców, dziadków, rodzeństwa czy też współmałżonka. Jak obserwuję przeprowadzenie jej często nastręcza wielu problemów, zwłaszcza jeśli chodzi o konieczność wskazania kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia. W  polskim […]

Czytaj dalej»