Zniesienie wspólności majątkowej

SĄDOWE ZNIESIENIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ Kiedy można żądać zniesienia wspólności majątkowej? Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może żądać zniesienia wspólności majątkowej z ważnych powodów. Przepisy tegoż kodeksu nie precyzują co należy rozumieć przez ważne powody, dlatego należy […]

Czytaj dalej»

Majątek osobisty (odrębny)

Oprócz majątku wspólnego każdy z małżonków dysponuje majątkiem odrębnym (osobistym). Kwestie majątku odrębnego reguluje art. 33 kro, który  – w przeciwieństwie do art. 31 regulującego zakres przedmiotów należących do majątku wspólnego w sposób przykładowy – użyte przez ustawodawcę określenie „w szczególności” – wskazuje zamknięty katalog przedmiotów […]

Czytaj dalej»

Wspólność ustawowa małżeńska

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje majątkowa wspólność małżeńska. W skład tej wspólności będą wchodzić wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa czy to wspólnie czy przez jednego z nich. Oprócz majątku wspólnego każdy z małżonków dysponuje swoim majątkiem osobistym (odrębnym) w skład […]

Czytaj dalej»

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Jeżeli Sąd orzekł bezwzględną karę pozbawienia wolności to skorzystanie z instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest tylko odsunięciem w czasie konieczności odbycia kary pozbawienia wolności. Natomiast jeśli Sąd zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności czyli mówiąc kolokwialnie  „odwiesił” wyrok, a skazany nie chce odbywać […]

Czytaj dalej»