ROZWÓD – A WINA I BRAK ORZEKANIA O WINIE ROZKŁADU POŻYCIA

Składając pozew o rozwód strona wnosząca sprawę rozwodową – powód – ma obowiązek wskazania, czy domaga się rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie czy też żąda orzeczenia winy, a jeśli tak to czyjej. Kwestie te zależą od woli małżonków rozwodzących się. Art. 57 […]

Czytaj dalej»

Rozwód

Jednym ze sposobów ustania małżeństwa cywilnego jest rozwód regulowany przez przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – art. 56 – 61. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega ochronie konstytucyjnej – art. 18 konstytucji. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód stanowi dopuszczalne odstępstwo od zasady trwałości związku […]

Czytaj dalej»

Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym

Postępowanie karne – czyli postępowanie dotyczące ścigania sprawców przestępstw – dzieli się na dwie fazy: postępowanie przygotowawcze i postępowanie sądowe. Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone jako dochodzenie (zazwyczaj dotyczy drobniejszych przestępstw) bądź jako śledztwo. Stronami postępowania przygotowawczego są podejrzany i pokrzywdzony. Status strony […]

Czytaj dalej»

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania jest instytucją pozwalającą – po spełnieniu określonych przesłanek – na usunięciu wpisu o skazaniu z rejestru skazanych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Karny. Istota uznania skazania za niebyłe polega na przyjęciu fikcji niekaralności skazanego, co powoduje, iż ustają konsekwencje prawne skazania  i odrzuca się w ogóle samą […]

Czytaj dalej»

Jak napisać pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Pismem inicjującym postępowanie o zniesienie wspólności majątkowej jest pozew, konsekwencją czego jest rozpoznawanie przez Sąd sprawy w trybie procesowym. SĄD Właściwym rzeczowo sądem do ustanowienia rozdzielności majątkowej bez względu na wartość przedmiotu sporu jest sąd rejonowy – sąd rodzinny (art.16 kpc w zw. z art.17 pkt. […]

Czytaj dalej»