Praktycznie.., czyli gdzie i jak szukać by znaleźć…

W dzisiejszych czasach jesteśmy co raz bardziej zabiegani, mamy co raz mniej czasu i co raz częściej podstawowym i głównym źródłem naszych informacji jest Internet. Szukamy w nim wielu informacji, choć niekiedy nie szukamy tego, co można znaleźć bez wychodzenia z domu i bez biegania po urzędach. […]

Czytaj dalej»

FIRMA

Bardzo często przez określenie firma rozumiemy działalność gospodarczą prowadzoną przez daną osobę. Albo mówimy, że jedziemy do firmy rozumianej jako budynek czy też miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Na gruncie prawa cywilnego firmę rozumiemy inaczej. DEFINICJA Słowo firma pochodzi od łacińskiego firmare co oznacza umacniać, […]

Czytaj dalej»

ODMOWA ZEZNAŃ w postępowaniu cywilnym i karnym

Każdy z nas może zostać wezwany do Sądu w charakterze świadka. Głównym i podstawowym obowiązkiem świadka jest stawić się w Sądzie i złożyć zeznania. Wezwanie do Sądu i obowiązek złożenia zeznań zawsze dotyczy pewnych informacji, które osoba wezwana posiada jako tzw. świadek naoczny albo jako świadek ze słyszenia, co […]

Czytaj dalej»

Jeśli nie zasiedzenie to co?

Bardzo częstą zdarza się w kancelarii adwokackiej sytuacja, kiedy przychodzi klient czy klientka, którzy proszą o pomoc prawną w sprawie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Zazwyczaj sprowadza się to do tego, iż w rodzinie klienta dana nieruchomość jest od wielu dziesiątków lat, zaś aktualny „właściciel” lub jego spadkobierca […]

Czytaj dalej»