Postępowanie w sprawach nieletnich

Ustawa z dnia 26 października 1982 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity – Dz.U.2010 nr 33 poz. 178) została uchwalona: ”W dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz w dążeniu do umacniania funkcji […]

Czytaj dalej»

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej

Uregulowania dotyczące spółek osobowych tj. jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo – akcyjnej oraz spółek kapitałowych tj. z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej zawarte są w kodeksie spółek handlowych. Spółka cywilna to jedyna spółka, której powstanie, zasady funkcjonowania, organizacja oraz kwestie majątkowe zostały uregulowane w kodeksie cywilnym – art. 860 i nast. kodeksu cywilnego. […]

Czytaj dalej»

Kolizja prawa do firmy ze znakiem towarowym

Wcześniejsze używanie firmy przez przedsiębiorcę Zgłoszenie w charakterze znaku towarowego oznaczenia, którym inna osoba posługuje się jako nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności jeżeli jest ona wyrazem pospolitym, nie stanowi samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego, jeżeli zgłaszający działał w dobrej wierze, a: […]

Czytaj dalej»

ZNAK TOWAROWY

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003, nr 119 poz. 1117 tekst jednolity) znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów […]

Czytaj dalej»

PRZESTROGI NA MAJOWY WEEKEND – czyli stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

PRZESTROGI NA MAJOWY WEEKEND – czyli stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości Już dziś dla większości nas rozpoczyna się najdłuższy weekend w dziejach nowoczesnej Europy. Tak przynajmniej twierdzą media. Oczywiście dla nas Polaków weekend oznacza odpoczynek. A przy czym Polak najlepiej odpoczywa? Oczywiście, że przy grillu. […]

Czytaj dalej»