SPRAWY KARNE Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO

Zasadą polskiego prawa i postępowania karnego jest ściganie sprawców przestępstw  z oskarżenia publicznego czyli przez policję i prokuratora. Wśród spraw ściganych z oskarżenia publicznego rozróżniamy przestępstwa ścigane z urzędu przez organy postępowania przygotowawczego czyli niezależnie od tego czy pokrzywdzony chce aby sprawca był ukarany czy nie […]

Czytaj dalej»

ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH – część 2

Tydzień temu w swoim wpisie na bloga wskazywałam możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych na wniosek strony. Jednocześnie ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005, nr 167 poz. 1398) wskazuje, kiedy strona albo konkretna sprawa z urzędu – czyli bez […]

Czytaj dalej»

ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH – część 1

Ostatnio w mojej praktyce spotykam się u mniej zamożnych klientów z niewiedzą na temat możliwości ubiegania się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Niektóre sprawy cywilne są kosztowne np. opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości wynosi 2 000 zł bądź od wniosku o podział majątku dorobkowego stron 1 000 […]

Czytaj dalej»

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej w trybie art. 387 kpk

W ostatnim wpisie z dnia 26 czerwca 2013 roku poruszyłam kwestię dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej w trybie art. 335 kodeksu postępowania karnego tj. sytuacji, kiedy wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy został zawarty przez prokuratora w akcie oskarżenia, zaś kara jest uzgodniona z prokuratorem w formie oświadczenia […]

Czytaj dalej»