WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE – część 1

Kolejnym ze środków związanych z poddaniem sprawcy próbie jest instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. W odróżnieniu do warunkowego umorzenia wykonania kary i warunkowego zawieszenia wykonania kary, które dotyczą wymiaru kary instytucja warunkowego zwolnienia z odbycia kary jest instytucją odnoszącą się do wykonania kary […]

Czytaj dalej»

(niezgodny) DZIAŁ SPADKU – część 2

Problemy z działem spadku zaczynają się w momencie, kiedy nie ma zgody pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami co do sposobu działu spadku. Co wtedy? W takiej sytuacji Sąd podejmuje decyzję komu jaki majątek spadkowy przyznać i postanowienie Sądu w tym zakresie zastępuje wolę współspadkobierców. SPOSOBY DZIAŁU SPADKU Zgodnie z przepisami […]

Czytaj dalej»

Wychodzi klient od adwokata i… zapomina (???) zapłacić…….

Temat, który dzisiaj poruszę budzi moje lekkie zażenowanie i obawiam się, że mogę być źle zrozumiana. Nie chciałabym tego, ale oczywiście każdy ma prawo do swojej interpretacji i może odebrać ten wpis inaczej. Do czego zresztą ma prawo… Chcę również zaznaczyć, iż inspiracja do niniejszego tekstu nie jest wynikiem […]

Czytaj dalej»

(zgodny) DZIAŁ SPADKU – część 1

Sprawa spadkowa po osobie zmarłej przebiega dwuetapowo – pierwszy etap to stwierdzenie nabycia spadku, które już wcześniej scharakteryzowałam oraz drugi etap czyli właśnie dział spadku. O ile stwierdzenie nabycia spadku polega tylko na określeniu kto jest spadkobiercą i w jakiej części dziedziczy to dział spadku polega już na konkretnym […]

Czytaj dalej»

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!!!!! ZEZNAWAJ I POMÓŻ OFIARZE ZNĘCANIA!!!

Swego czasu TVN nadawał programy „Sędzia Anna Maria Wesołowska” i „Sąd rodzinny”, których akcja rozgrywała się na sali sądowej, a główny bohater – sędzia rozstrzygał spór w sposób sprawiedliwy i przekonywujący w oparciu o szereg dowodów w ciągu zaledwie jednej rozprawy. Czasami zdarzało mi się oglądać te programy. Jak […]

Czytaj dalej»

CZY ADWOKAT JEST BOGATY JAK KREZUS czyli rzecz o pieniądzach

             Nazywam się Anna Węgrzyn i jestem adwokatem dokładnie od 2 lat i 8 miesięcy. Za 4 miesiące 6 grudnia będę obchodziła trzecie urodziny mojej Kancelarii. W oparciu o Krajowy Rejestr Adwokatów policzyłam iż w chwili obecnej w Polsce jest 15 168 adwokatów. Już nie […]

Czytaj dalej»

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO

Postępowanie karne w sprawach z oskarżenia prywatnego rządzi się pewnymi zasadami odmiennymi od postępowania zwyczajnego. Kwestie postępowania prywatnoskargowego regulują art. 485 – 499 kodeksu postępowania karnego (rozdział 52). Podstawową zasadą wyrażoną w art. 485 kpk jest stosowanie w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego przepisów o postępowaniu uproszczonym […]

Czytaj dalej»