REAGUJMY!!!! NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!!!!!!

Łódź Zarzut znęcania się nad trzyletnim Wiktorem, który zmarł w wyniku pobicia, przedstawiła we wtorek łódzka prokuratura Remigiuszowi M. – 32-letniemu konkubentowi matki chłopca. Wcześniej sąd aresztował matkę dziecka i jej znajomego. Łódź Rozległe obrażenia głowy były przyczyną śmierci niespełna trzymiesięcznej Nadii, której ciało znaleziono w mieszkaniu […]

Czytaj dalej»

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

Domniemanie ojcostwa męża matki Zgodnie z polskim prawem rodzinnym jeśli dziecko urodziło się w trakcie trwania związku małżeńskiego albo w terminie 300 dni od jego ustania to domniemywa się, iż ojcem dziecka jest mąż matki. Skutkiem tego domniemania jest to, iż bez względu na to kto […]

Czytaj dalej»

WYKONYWANIE KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI

Właściwość sądu Sądem nadzorującym wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz orzekającym w przedmiocie kary ograniczenia wolności jest sąd rejonowy w okręgu którego kara jest lub ma być wykonywana. Jednocześnie czynności związane z organizowaniem, kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem obowiązków nałożonych na skazanego wykonuje sądowy kurator zawodowy. […]

Czytaj dalej»

WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE – część 2

W dzisiejszym wpisie skupię się na wskazaniu, jak przygotować wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz jak wygląda postępowanie wykonawcze po złożeniu wniosku. WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Kto może złożyć wniosek? Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie może złożyć: –  skazany, –  obrońca skazanego –  dyrektor zakładu karnego […]

Czytaj dalej»