ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO – część 1

Art. 15 § 2 kodeksu karnego wykonawczego przewiduje możliwość zawieszenia postępowania wykonawczego. Zaistnienie tej przeszkody obliguje Sąd do jego zawieszenia, jest to zawieszenie obligatoryjne. Zawieszenie postępowania może dotyczyć: 1)      całości postępowania wykonawczego;2)      części postępowania wykonawczego, dotyczącej poszczególnych kar lub […]

Czytaj dalej»

CZY WŁAŚCICIEL POJAZDU MA OBOWIĄZEK WSKAZANIA OSOBY BĘDĄCĄ OSOBĄ NAJBLIŻSZĄ JAKO KIERUJĄCEGO POJAZDEM?

Bardzo ciekawe orzeczenie w kontekście wezwań Straży Miejskiej przychodzących do domu do podania osoby która w danym dniu – czytaj dniu zrobienia zdjęcia przez fotoradar – kierowała pojazdem mechanicznym. Do tej pory uznawano, iż brak wskazania osoby rodzi odpowiedzialność karną. Przełomowe w tym zakresie wydał Sąd Okręgowy […]

Czytaj dalej»

SĄDOWE USTALENIE OJCOSTWA – część 2

Dzisiaj kilka uwag dotyczących sporządzenia pozwu o ustalenie ojcostwa. SĄD – czyli gdzie wytoczyć sprawę Właściwość rzeczowa i miejscowa Właściwy rzeczowo Sąd to sąd rejonowy – sąd rodzinny. Właściwość miejscowa powództwo może być wytoczone przed Sąd według właściwości ogólnej – czyli sąd miejsca zamieszkania […]

Czytaj dalej»

SĄDOWE USTAELNIE OJCOSTWA – część 1

Bardzo często zdarzają się sytuacje, że kobieta nie pozostająca w związku małżeńskim rodzi dziecko, a ojciec dziecka ulatnia się. Nie można z nim nawiązać kontaktu, a tym bardziej doprosić się, aby zarejestrował dziecko w terminie 2 tygodni od urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego jednocześnie uznając swoje ojcostwo. Jest […]

Czytaj dalej»

PROSZĘ PANA, PROSZĘ PANA TAKA JESTEM ZAGNIEWANA!!!*** czyli rzecz o kradzieży praw autorskich

Proszę pana, proszę pana jestem taka zagniewana!!! I wściekła!!! Bo kradnie Pan moje teksty, które co tydzień umieszczam na blogu!!! Po prostu wszedł Pan na mojego bloga i ukradł te teksty, które wydały się Panu interesujące. Czy Pan choć przez chwilę zastanowił się nad tym, że te teksty […]

Czytaj dalej»