Czy można jednocześnie wystąpić z wnioskiem o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia w sprawie karnej?

W związku z aktualnie prowadzoną sprawą karną zabrałam się za przygotowywanie wniosku o zasądzenie od oskarżonego na rzecz mojego Klienta będącego pokrzywdzonym obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na podstawie art. 46 kodeksu karnego. Przepis brzmi następująco: Art. 46 § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub […]

Czytaj dalej»

ZACHOWEK

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się: jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym,  w innych zaś wypadkach – połowa wartości […]

Czytaj dalej»

POLECONE Z SĄDU I PROKURATURY OBIERZEMY W SKLEPIE, BANKU ALBO KWIACIARNI czyli zmiany w systemie doręczeń sądowych

Z dniem 1 stycznia 2014 roku nastąpiła rewolucyjna zmiana w systemie doręczeń przesyłek poleconych z sądu i prokuratury. Do tej pory doręczenia były dokonywane za pośrednictwem Poczty Polskiej. W 2013 roku przetarg na doręczenia przesyłek poleconych wygrała Polska Grupa Pocztowa i ona przez najbliższe dwa lata będzie doręczała przesyłki. […]

Czytaj dalej»

CO ZROBIĆ GDYBY ZMARŁA BLISKA OSOBA POZOSTAWIŁA W SPADKU DŁUGI???

Z nowym rokiem postanowiłam zmienić profil moich wpisów na blogu – wpisy będą krótsze, będą dotyczyć konkretnych kwestii i myślę, że przez to przystępniejsze dla Państwa. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie co należy zrobić gdy umiera bliska nam osoba – żona, mąż, rodzic, dziecko lub rodzeństwo i wiemy, […]

Czytaj dalej»