CZY DOPUSZCZALNE JEST NABYCIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZEZ ZASIEDZENIE?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1975 r. III CZP 63/75  – zasada prawna Dopuszczalne jest nabycie prawa wieczystego użytkowania przez zasiedzenie biegnące przeciwko poprzedniemu wieczystemu użytkownikowi.  ( OSNC 1976/12/259 ) Skład orzekający Przewodniczący: Prezes J. Pawlak. Sędziowie: S. Dmowski, […]

Czytaj dalej»

DROGA KONIECZNA

Zgodnie z art. 145 kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Jednocześnie przepis stanowi, iż przeprowadzenie drogi koniecznej musi […]

Czytaj dalej»

Czy można w jednej sprawie domagać się ustalenia miejsca pobytu dziecka i ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Bardzo często w mojej praktyce spotykam się z pytaniem dotyczącym możliwości łączenia spraw, a szczególnie spraw w sądzie rodzinnym. Logicznie rzecz biorąc jest to w ocenie klientów lepsze bo zamiast w dwóch sprawach można załatwić wszystko w jednej. Czasami przepisy prawa mają niewiele wspólnego z logiką i tak też bywa […]

Czytaj dalej»