Wychodzi klient od adwokata i…… ….. zapomina ( ??? ) zapłacić…….

Temat, który dzisiaj poruszę budzi moje lekkie zażenowanie i obawiam się, że mogę być źle zrozumiana. Nie chciałabym tego, ale oczywiście każdy ma prawo do swojej interpretacji i może odebrać ten wpis inaczej. Do czego zresztą ma prawo…… Chcę również zaznaczyć, iż inspiracja do niniejszego tekstu nie jest wynikiem […]

Czytaj dalej»

RÓŻNICOWANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO JEST NIEZGODNE Z KONSTYTUCJĄ

Zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodne z konstytucją. 21 października 2014 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek grupy posłów na Sejm dotyczący prawa do świadczenia pielęgnacyjnego […]

Czytaj dalej»

UPRAWNIENIA POKRZYWDZONEGO W PROCESIE KARNYM

Kolejny ciekawy wyrok Trybunału Konstytucyjnego – art. 339 § 5 kpk w zakresie w jakim uniemożliwia pokrzywdzonemu wzięcie udziału w posiedzeniu Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania przed rozprawą jest niezgodny z konstytucją. WYROK w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2014 r. – Sygn. akt SK 22/13 […]

Czytaj dalej»

OBLIGATORYJNA ZAMIANA KARY GRZYWNY NA KARĘ ARESZTU ZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

Często sądy orzekając w sprawach karnych czy wykroczeniowych  nakładają na oskarżonych lub obwinionych kary grzywny tj. obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa. Jeszcze częściej zdarzają się sytuacje, że osoby zobowiązane wyrokiem do zapłaty grzywny tego nie robią w terminie określonym w wezwaniu sądu. W wypadku nie […]

Czytaj dalej»

OPŁATY SĄDOWE w sprawach rodzinnych

Kwestie opłat sądowych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ). Wysokość opłat w sprawach rodzinnych określają: art. 26 – 27, art. 37 i art. 96 cytowanej ustawy. Wskazane artykuły określają wysokość opłat, […]

Czytaj dalej»