NIEMOŻNOŚĆ TELEFONICZNEGO POROZUMIENIA SIĘ TYMCZASOWO ARESZTOWANEGO Z OBROŃCĄ NIZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

Brak możliwości telefonicznego porozumienia się tymczasowo aresztowanego z obrońcą jest niezgodny z konstytucją – tak wczoraj tj. 25 – go listopada 2014r. orzekł Trybunał Konstytucyjny w sprawie zainicjowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich ( sygn. sprawy K 54/13 ) 25 listopada 2014 r. o godz. 9:00 […]

Czytaj dalej»

ODBYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI JAKO PRZESŁANKA WYMELDOWANIA

Art. 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych stanowi, iż osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego […]

Czytaj dalej»

Z AKTUALNEGO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2014 r. I PZP 3/14 Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpoczynku nocnego w kabinie samochodu ciężarowego podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra […]

Czytaj dalej»

ZIELONE ŚWIATŁO DLA MEDYCZNEGO UŻYWANIA MARIHUANY

Przepisy zabraniające uprawy konopi innych niż włókniste na własny użytek są zgodne z konstytucją. Jednocześnie Trybunał wskazał, iż brak jest w zasadzie uzasadnienia dla wprowadzenia zakazu posiadania i używania marihuany wtedy, gdy byłoby to uzasadnione względami medycznymi – powiedział w uzasadnieniu orzeczenia sędzia TK Piotr Tuleja. Wyjaśnił, […]

Czytaj dalej»