Czy życie adwokata jest bajkowe?

W ostatnim czasie powstaje co raz więcej seriali prawniczych, które za głównych bohaterów obierają sobie nie kogo innego jak przedstawicieli mojej profesji czyli właśnie adwokatów.  Młodych, pięknych, ze skomplikowanym życiem uczuciowym i oczywiście bardzo bogatych. Zetknięcie młodości z bogactwem jest konieczne, bowiem niezwykle atrakcyjne serialowo dla […]

Czytaj dalej»

PRZERWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA

Ostatnio bardzo popularnym i nośnym tematem w polskich mediach jest kwestia dopuszczalności aborcji, okoliczności w jakich można dokonać przerwania ciąży oraz słynnej klauzuli sumienia lekarza, która umożliwia mu odmówić dokonania zabiegu. Mnie jak prawnika interesują oczywiście uregulowania prawne. Dopuszczalność przerwania ciąży reguluje ustawa z 7 stycznia […]

Czytaj dalej»

ZASADY WYMIERZANIA KAR ZA WYCINKĘ DRZEW BEZ ZEZWOLENIA NIEZGODNE Z KONSTYTUCJĄ

W dniu 1 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznając połączone skargi konstytucyjne G. B., I. Ł i G. Ł., A.C., K.P. i W.P, E. P dotyczące wysokości kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia pod kątem zgodności z konstytucją art. 88 ust. 1 […]

Czytaj dalej»

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE USTAWY O UREGULOWANIU WŁASNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH A WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

Częstym pytaniem zadawanym przez Klientów w sprawach dotyczących podziału majątku jest pytanie czy grunt nabyty tylko przez jednego z małżonków w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych wchodzi do majątku wspólnego czy też nie. Kwestię tę rozstrzyga orzecznictwo Sądu […]

Czytaj dalej»

DOŚĆ MILCZENIA. PRZEMOC SEKSUALNA WOBEC KOBIET I PROBLEM GWAŁTU W POLSCE!

W Polsce tematem tabu jest znęcanie psychiczne i fizyczne, ofiary wstydzą się o tym mówić, ukrywają znęcanie przed rodziną i znajomymi, a sąsiedzi udają że nic nie widzą i nic nie słyszą. Trudno się więc dziwić, iż problem przemocy seksualnej stanowi jeszcze większe tabu. Dzisiajchcę poruszyć temat gwałtu […]

Czytaj dalej»

NIE POZWÓL WSIĄŚĆ PIJANEMU DO SAMOCHODU!!!!

Przed nami kolejny długi weekend. Oczywiście przed nami spotkania ze znajomymi, grille i oczywiście alkohol. I czasami głupie stwierdzenie, że do domu tylko kilometr albo dwa… Dojadę….! I wsiadamy….. Czasami rzeczywiście się uda…. Dojedziemy i kilkadziesiąt kilometrów do domu…. A czasami do nieszczęścia wystarczy kilka metrów i można zniszczyć własne życie i życie […]

Czytaj dalej»

CZY ADWOKAT JEST STRASZNY??

Bardzo często do mojej kancelarii w Łańcucie przychodzą klienci po raz pierwszy w życiu. Nie muszą tego mówić, a ja już po sposobie wejścia do biura, zachowaniu czy też sposobie relacjonowania sprawy wiem, że są po raz pierwszy u adwokata. Niekiedy mam wrażenie, że dla niektórych moich klientów pierwsza wizyta u adwokata jest […]

Czytaj dalej»

ETYKA ADWOKACKA

Wykonywanie zawodu adwokata obwarowane jest szeregiem zasad etycznych zwanych Kodeksem Etyki Adwokackiej. Dzisiaj na blogu zamieszczam fragmenty kodeksu związane szczególnie z zasadami wykonywania zawodu adwokata i relacji na linii adwokat – klient. WYKONYWANIE ZAWODU ADWOKATA §1 pkt. 3. Obowiązkiem adwokata jest przestrzegać norm etycznych […]

Czytaj dalej»

KARA DLA WŁAŚCICIELA POJAZDU ZA NIEWSKAZANIE KIERUJĄCEGO POJAZDEM ZGODNA Z KONSTYTUCJĄ – część 2

Poniżej zamieszczam komunikat Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozpoznawanej w dniu 12 marca 2014 roku co do zgodności z konstytucją art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń w zakresie w jakim dopuszcza karanie za niewskazanie osoby kierującej pojazdem, Przypominam, iż Trybunał Konstytucyjny […]

Czytaj dalej»