Dozór elektroniczny – cd.

SĄD Sądem właściwym do orzekania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest Sąd Okręgowy – Sąd Penitencjarny, w okręgu którego skazany przebywa ( lub odbywa już karę pozbawienia wolności). Jeżeli skazany przebywa na wolności posiedzenie w przedmiocie udzielenia zezwolenia odbywa się […]

Czytaj dalej»

Dozór elektroniczny

Ostatnio w swojej pracy spotykam się z coraz większym zainteresowaniem możliwością odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jest to bardzo ciekawa możliwość dla osób z niskimi wyrokami, która pozwala na odbywanie kary w domu z jednoczesną możliwością wykonywania pracy zarobkowej. Tym samym skazany nie trafia do zakładu karnego, […]

Czytaj dalej»

Jak się bronić przed nakazem zapłaty?

Ostatnio szeroko rozpisywałam się, jak dochodzić pieniędzy od kogoś, kto nie chce nam ich dobrowolnie zapłacić. Dziś skupię się na sytuacji odwrotnej – otrzymujemy nakaz zapłaty i zastanawiamy się co z tym fantem zrobić. Na nakazie zapłaty wydanym czy to w postępowaniu upominawczym czy nakazowym znajduję się […]

Czytaj dalej»

Jak odzyskać swoje pieniądze?? – część 4

Kiedy sprawa w Sądzie szczęśliwie się zakończyła wydaniem wyroku lub nakazu zapłaty uwzględniającego nasze powództwo – tak jak wspominałam w ostatnim wpisie – należy wystąpić do Sądu, który wydał nakaz zapłaty (wyrok) o wydanie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty (wyrokowi). Sposób sformułowania wniosku – […]

Czytaj dalej»

Jak odzyskać swoje pieniądze?? – część 3

Jeżeli pozew o zapłatę został prawidłowo wniesiony i opłacony, w pozwie zawarliśmy wniosek o wydanie nakazu zapłaty czy to w postępowaniu upominawczym czy w postępowaniu nakazowym, a Sąd nie wzywał o uzupełnienie braków formalnych pozostaje oczekiwać na nakaz zapłaty z Sądu. Okres oczekiwania może być bardzo różny – od tygodnia do miesiąca, dwóch. […]

Czytaj dalej»

Jak odzyskać swoje pieniądze?? – część 2

Jak wspomniałam w swoim ostatnim wpisie przy dochodzonych kwotach nie przekraczających 10 tys. zł i roszczeniach wynikających ze wskazanych w art. 505(1) kpc umowach w grę wchodzi tzw. postępowanie uproszczone. W innych wypadkach sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu zwyczajnym. Na postępowanie uproszczone i postępowanie zwyczajne mogą się nakładać inne […]

Czytaj dalej»

Jak odzyskać swoje pieniądze?? – część 1

W ostatnim czasie bardzo często zwracają się do mnie klienci, którzy nie wiedzą jak odzyskać pożyczone komuś pieniądze, jak dochodzić zwrotu kosztów wykonanej usługi z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia, dochodzić zapłaty w związku z zawartą umową kupna sprzedaży czy też przekazanego drugiej stronie zadatku […]

Czytaj dalej»

Zasiedzenie

Jedną z form nabycia własności nieruchomości – zarówno gruntowej, jak i budynkowej lub lokalowej – przewidzianą przez kodeks cywilny jest zasiedzenie. Nabyć można tylko nieruchomość cudzą. Aby móc domagać się od sądu stwierdzenia nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia niezbędne jest spełnienie łącznie dwóch […]

Czytaj dalej»

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Bardzo popularną wśród pracodawców formą zatrudniania pracowników jest umowa zlecenie lub umowa o dzieło zamiast klasycznej umowy o pracę. Jeżeli umowa zlecenie czy umowa o dzieło odpowiada w pełni przepisom kodeksu cywilnego, posiada wszystkie jej cechy nie ma problemu i umowy te są jak najbardziej prawidłowe. Sytuacja […]

Czytaj dalej»

Gdzie uzyskasz pomoc jako ofiara przemocy domowej?

Istnieje wiele organizacji i instytucji, które udzielą Ci pomocy jako ofiary przemocy domowej. Oto ich lista: 1) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ” NIEBIESKA LINIA”, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, tel. 801 – 120 – 002 ( bezpłatne połączenie na terenie całej Polski […]

Czytaj dalej»