ZOSTAWIŁ MNIE Z DZIECKIEM…

Ola: Witam Pani Mecenas! Zwracam się z prośbą o przedstawienie mi prawnych możliwości w mojej skomplikowanej sytuacji osobistej. Otóż w listopadzie 2012 roku urodziłam córkę. Ojcem dziecka jest chłopak, z którym spotykałam się jakiś czas. Gdy mu powiedziałam o ciąży niby się ucieszył, a potem zaczął mnie unikać. […]

Czytaj dalej»

Z ORZECZNICTWA SN….

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r. – III CZP 86/14 Od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności wzniesionych na nim budynków i innych urządzeń, pobiera się opłatę stałą określoną w art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca […]

Czytaj dalej»

NIEMOŻNOŚĆ TELEFONICZNEGO POROZUMIENIA SIĘ TYMCZASOWO ARESZTOWANEGO Z OBROŃCĄ NIZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

Brak możliwości telefonicznego porozumienia się tymczasowo aresztowanego z obrońcą jest niezgodny z konstytucją – tak wczoraj tj. 25 – go listopada 2014r. orzekł Trybunał Konstytucyjny w sprawie zainicjowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich ( sygn. sprawy K 54/13 ) 25 listopada 2014 r. o godz. 9:00 […]

Czytaj dalej»

ODBYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI JAKO PRZESŁANKA WYMELDOWANIA

Art. 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych stanowi, iż osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego […]

Czytaj dalej»

Z AKTUALNEGO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2014 r. I PZP 3/14 Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpoczynku nocnego w kabinie samochodu ciężarowego podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra […]

Czytaj dalej»

ZIELONE ŚWIATŁO DLA MEDYCZNEGO UŻYWANIA MARIHUANY

Przepisy zabraniające uprawy konopi innych niż włókniste na własny użytek są zgodne z konstytucją. Jednocześnie Trybunał wskazał, iż brak jest w zasadzie uzasadnienia dla wprowadzenia zakazu posiadania i używania marihuany wtedy, gdy byłoby to uzasadnione względami medycznymi – powiedział w uzasadnieniu orzeczenia sędzia TK Piotr Tuleja. Wyjaśnił, […]

Czytaj dalej»

Wychodzi klient od adwokata i…… ….. zapomina ( ??? ) zapłacić…….

Temat, który dzisiaj poruszę budzi moje lekkie zażenowanie i obawiam się, że mogę być źle zrozumiana. Nie chciałabym tego, ale oczywiście każdy ma prawo do swojej interpretacji i może odebrać ten wpis inaczej. Do czego zresztą ma prawo…… Chcę również zaznaczyć, iż inspiracja do niniejszego tekstu nie jest wynikiem […]

Czytaj dalej»

RÓŻNICOWANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO JEST NIEZGODNE Z KONSTYTUCJĄ

Zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodne z konstytucją. 21 października 2014 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek grupy posłów na Sejm dotyczący prawa do świadczenia pielęgnacyjnego […]

Czytaj dalej»

UPRAWNIENIA POKRZYWDZONEGO W PROCESIE KARNYM

Kolejny ciekawy wyrok Trybunału Konstytucyjnego – art. 339 § 5 kpk w zakresie w jakim uniemożliwia pokrzywdzonemu wzięcie udziału w posiedzeniu Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania przed rozprawą jest niezgodny z konstytucją. WYROK w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2014 r. – Sygn. akt SK 22/13 […]

Czytaj dalej»