CO ZROBIĆ GDYBY ZMARŁA BLISKA OSOBA POZOSTAWIŁA W SPADKU DŁUGI???

Z nowym rokiem postanowiłam zmienić profil moich wpisów na blogu – wpisy będą krótsze, będą dotyczyć konkretnych kwestii i myślę, że przez to przystępniejsze dla Państwa. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie co należy zrobić gdy umiera bliska nam osoba – żona, mąż, rodzic, dziecko lub rodzeństwo i wiemy, że w spadku po zmarłej znajdują się długi.

CO STANOWI SPADEK?

Oczywiście wiadomo Państwu, że w skład spadku wchodzi zarówno majątek (aktywa) w postaci nieruchomości czyli mieszkanie, dom z działką, inne działki rolne czy też leśne oraz ruchomości czyli wszystkie przedmioty pozostawione przez spadkobiercę takie jak samochody, akcje, obligacje, pieniądze, biżuteria czy też inne przedmioty wartościowe (choć nie zawsze i niekoniecznie). Poza aktywami w skład spadku wchodzą pasywa czyli wszelkie długi w postaci niespłaconych kredytów, pożyczek itp.

CO ZROBIĆ?

Odrzucenie spadku

Jeżeli w spadku pozostały długi najrozsądniejszym wyjściem jest odrzucenie spadku czyli prawo traktuje nas tak, jakbyśmy nie dożyli otwarcia spadku.

Zaleta

Odrzucając spadek w ogóle nie odpowiadamy za długi i nie interesuje nas to, co będzie się z nimi działo.

Wada

Odrzucenie spadku skutkuje tym, iż w wypadku gdy spadkobierca (który odrzucił spadek) ma dzieci to w dalszej kolejności do spadku powołuje się dzieci. Dzieci oczywiście mogą również spadek odrzucić, nie ma w tym zakresie żadnych przeszkód.

Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza

Jest to przyjęcie spadku, ale z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości pozostawionego majątku. Ja to zawsze tłumaczę w ten sposób – jeśli w spadku pozostał tylko rower, to spadkobierca odpowiada za długi zmarłego tylko do wartości tego roweru.

Zaleta

Kiedy okaże się, że w spadku jest więcej aktywów niż pasywów, zawsze coś dla spadkobierców zostanie: 😉

Wada

W przypadku dochodzenia roszczeń przez wierzycieli niestety nie ominie nas chodzenie po sądach, ale zawsze można bronić się stwierdzeniem nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

TERMIN

Na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucenie jest termin 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim tytule powołania.