DOŚĆ MILCZENIA. PRZEMOC SEKSUALNA WOBEC KOBIET I PROBLEM GWAŁTU W POLSCE!

W Polsce tematem tabu jest znęcanie psychiczne i fizyczne, ofiary wstydzą się o tym mówić, ukrywają znęcanie przed rodziną i znajomymi, a sąsiedzi udają że nic nie widzą i nic nie słyszą.

Trudno się więc dziwić, iż problem przemocy seksualnej stanowi jeszcze większe tabu. Dzisiajchcę poruszyć temat gwałtu w małżeństwie. Dobrych paręlat temu znany polityk z wielkim zdziwieniem pyt„Jak można zgwałcić prostytutkę?” Więc czy można zgwałcić żonę?

Można.

Przemoc seksualna (naruszanie intymności) – wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych itp.

Każde nieakceptowane przez kobietę, wymuszone na niej zachowanie seksualne to gwałt. Jak wynika z badań przeprowadzonych przeprof.Izdebskiego w 78% sprawcą przemocy seksualnej jest mąż.

Tak jak przemoc fizyczna i psychiczna tak i przemoc seksualna zdarza się w każdym środowisku. Zarówno w rodzinie patologicznej jak iszanowanej o wysokim statusiematerialnym. W wypadku tych drugich rodzin jest trudniej udowodnić, że ten o to szanowany mężczyzna za drzwiami sypialni dopuszcza się brutalnych gwałtów na żonie.

Problemem przemocy seksualnej zajmuje się fundacja FEMINOTEKA, na której stronę w poszukiwaniu szczegółowych informacji odsyłam:

www.feminoteka.pl/stopgwaltom

Telefony, pod którymi możesz szukać pomocy:

–      801 12 00 02 – Niebieska Linia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;

–      731 731 551 – telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających przemocy Fundacji Feminoteka.