Gdzie uzyskasz pomoc jako ofiara przemocy domowej?

Istnieje wiele organizacji i instytucji, które udzielą Ci pomocy jako ofiary przemocy domowej. Oto ich lista:

1) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ” NIEBIESKA LINIA”,

Al. Jerozolimskie 155,

02-326 Warszawa,

tel. 801 – 120 – 002 ( bezpłatne połączenie na terenie całej Polski ),

www.niebieskalinia.info

2) Rzecznik Praw Obywatelskich

al.Solidarności 77, Warszawa
022 551 77 00 , 0801 109 801
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
www.rpo.gov.pl

3) Rzecznik Praw Dziecka,

ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel.: (0-22) 696-55-50, 696-55-75
www: www.brpd.gov.p

4) Fundacja DZIECI NICZYJE

ul. Walecznych 59, Warszawa
telefon zaufania 116 111
www.fdn.pl

5) Policja – numer 997 lub numer telefonu lokalnej komendy policji lub posterunku policji

6) Ośrodek Pomocy Społecznej,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

( w każdym powiecie )

7) Ośrodek Interwencji Kryzysowej

( w każdym powiecie )

8)  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

( w każdej gminie )

9) Poradnia Centrum Praw Kobiet, Warszawa, ul. Wilcza 60/19, tel. 22 622-25-17

10) Pedagog, psycholog

11) Ośrodki Pomocy Osobom  Pokrzywdzonym Przestępstwem

– OPOPP  Śląska Fundacja Etoh – Błękitny Krzyż, Bielsko Biała, ul. Bystrzańska 51 A, tel. 33 822 – 46 -90

-OPOPP Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, Elbląg , ul. Stefczyka 7-8/6,6A,7  tel.  55  642-44-25

-OPOPP Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, Pl.Ks. Gustkowicza 13, tel. 801 011 843, 58 511 – 01- 21/22

-OPOPP Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno, Os. Orła Białego 20, tel. 61 425-57-82

– OPOPP  Caritas Diecezji Kieleckiej, Kielce, ul.Urzędnicza 7B, tel. 41 366-48-47

– OPOPP Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS, Kraków, ul. Komorowskiego 12, tel. 12 421-32-41

-OPOPP Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym AGAPE, Lublin, ul.Bernardyńska 5, tel. 81 -534-38-87

– OPOPP Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych WSZYSCY RAZEM – IN CORPORE, Łódź, ul. Franciszkańska15, tel. 42 639-72-03, 42 655-20-40

-OPOPP Stowarzyszenie GODNOŚĆ I PRACA Centrum Integracji Społecznej, Opole, ul. Krakowska 32 A, tel. 77 44-18-374

– OPOPP Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich, Rzeszów, ul. Leszczyńskiego 3, tel. 668 667 554

– OPOPP Centrum Aktywizacji Społecznej PRYZMAT, Suwałki, ul. Kościuszki 96, tel. 87 565-02-58

– OPOPP Stowarzyszenie SOS DLA RODZINY, Szczecin, ul. Energetyków 10, tel. 91 433-03-39

– OPOPP Stowarzyszenie AZYL na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy w Toruniu, ul. Brzozowa 9, tel. 600 201 114

– OPOPP Stowarzyszenie Pomocy AKSON, Wrocław, ul. Komorowskiego 31, tel. 71 352-94-03

– OPOPP Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, Zielona Góra, ul. Stary Rynek 17, tel. 68 457 -10- 45