Jak napisać pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Pismem inicjującym postępowanie o zniesienie wspólności majątkowej jest pozew, konsekwencją czego jest rozpoznawanie przez Sąd sprawy w trybie procesowym.

SĄD

Właściwym rzeczowo sądem do ustanowienia rozdzielności majątkowej bez względu na wartość przedmiotu sporu jest sąd rejonowy – sąd rodzinny (art.16 kpc w zw. z art.17 pkt. 4 kpc).

Właściwym miejscowo jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda (art.41 kpc).

STRONY

Stronami są małżonkowie. Każdy z małżonków jest uprawniony do wytoczenia powództwa o ustanowienia rozdzielności majątkowej. Powództwo na rzecz każdego z małżonków może wytoczyć również prokurator.

OPŁATA

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej podlega opłacie stałej w kwocie 200 zł – art.27 pkt. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2010.90.594 j.t.).Opłaty można dokonać naklejając na pozew znaki opłaty sądowej zakupione w sądzie, poprzez dokonanie przelewu na konto sądu lub wpłatę w kasie sądu.

ŻĄDANIE POZWU

Żądanie pozwu powinno być sformułowane w następujący sposób:

W imieniu własnym wnoszę o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami Joanną Kowalską i Janem Kowalskim, których wspólność ustawowa wynika z zawartego przez nich przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Łańcucie w dniu 26 grudnia 2010 roku małżeństwa – za aktem małżeństwa nr 115/2010 – z dniem wytoczenia powództwa;

UZASADNIENIE POZWU

W uzasadnieniu pozwu należy powołać się na datę i miejsce zawarcia małżeństwa oraz podnieść, iż pomiędzy małżonkami istniała wspólność ustawowa małżeńska. Zgodnie z art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków z ważnych powodów może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej i w związku z tym należy w uzasadnieniu pozwu te ważne powody wskazać.

Co jest ważnym powodem – mój poprzedni wpis na bloga o zniesieniu wspólności ustawowej.

W uzasadnieniu należy te ważne powody wskazać i powołać dowody uzasadniające te twierdzenia. Jeśli współmałżonek zaciąga kredyty – należy dołączyć umowy kredytowe lub powołać świadków dysponujących wiedzą w tym zakresie. Jeśli w grę wchodzi nałóg to należy powołać świadków dysponujących wiedzą w tym zakresie, dokumentacją lekarską, wskazać iż znaczne środki majątkowe czy też przedmioty należące do majątku wspólnego są wynoszone i sprzedawane, a także odpisy wyroków, notatek policyjnych z interwencji, kart z pobytu na izbie wytrzeźwień itp. itd.

Pozew należy własnoręcznie podpisać i złożyć czy to na biurze podawczym sądu czy wysłać listem poleconym.

ZAŁĄCZNIKI

Do pozwu należy dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa i stosowne dowody w zależności na jakie ważne powody się powołujemy.

Składając pozew należy dołączyć do niego drugi egzemplarz pozwu – tzw. odpis pozwu dla współmałżonka, tak więc w sumie należy przygotować 3 egz. Pozwu – 2 zostawiamy w sądzie, trzeci jest dla osoby wnoszącej pozew. Jeśli strona składa pozew na biurze podawczym to na trzecim egzemplarzu przybijana jest prezentata tj. pieczęć sądu z datą wpływu pisma do sądu.

Nadto pozew należy opłacić.

W dziale do pobrania wzór pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

2 komentarze to “Jak napisać pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?”

Read below or add a comment...

 1. Kasia says:

  Zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego narzeka Pani na trudne życie adwokata i zarobki, skoro sama Pani na swojej stronie zamieszcza wzory pism? przez takich prawników jak Pani adwokaci są niepotrzebni. Nikt do Pani nie przyjdzie po płatną poradę, skoro wzór pisma ma za darmo.

 2. Anna Węgrzyn says:

  Dobry wieczór
  w Internecie jest multum pism, więc jak ktoś chce to tak czy tak znajdzie sobie to, co jest mu potrzebne.Więc jeśli ma ktoś sobie ściągnąć wzór, niech go ściągnie ode mnie. Niekiedy też w toku pisania pojawiają się pytania czy wątpliwości, więc taka osoba zwraca się z zapytaniem do mnie dzięki czemu mam porady prawne, a niekiedy sprawy do poprowadzenia.Zysk jest obopólny.

  To co Pani napisała jest zbyt dużym uproszczeniem.

  Pozdrawiam
  Adw. Anna Węgrzyn