KARA DLA WŁAŚCICELA POJAZADU ZA NIEWSKAZANIE KIERUJĄCEGO POJAZDEM ZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 marca 2014 rozpoznając pytanie prawne Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie czy art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, ze zm.)  tj. artykuł na mocy którego możliwe jest karanie za niewskazanie osoby kierującej pojazdem w sytuacji ujawnienia wykroczenia przez fotoradar  jest zgodny z art. 2 oraz art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzekł, iż

Art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, ze zm.) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji ( sygn. akt P 27/13 )

Z powyższego wynika, iż niewskazanie sprawcy wykroczenia ujawnionego przez fotoradar będzie skutkowało wymierzeniem stosownej kary przewidzianej w art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń tj. wymierzeniem kary grzywny. I jest to zgodne z konstytucją.

W ustnym uzasadnieniu takiego stanowiska Andrzej Rzepliński – prezes TK wskazał: Bez wątpienia ten przepis przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach, nie jest on nadmiernie restrykcyjny, przewiduje zagrożenie wyłącznie karą grzywny” oraz: „ że brak sankcji w postaci grzywny w tej sprawie skutkowałby „nieuchronnie powszechnym ignorowaniem obowiązku wskazania komu właściciel powierzył pojazd do kierowania”. – Mamy w Polsce dość martwych przepisów prawa – powiedział. Ocenił także, że nie można liczyć na poprawienie jakości obrazów z fotoradarów, bo „byłoby to w wielu wypadkach bardzo trudne i nieefektywne”.

Szczegóły poznamy po sporządzeniu pisemnego uzasadnienia przez Trybunał Konstytucyjny.