Adwokat Anna Węgrzyn – Triantafyllakis ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2006r. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa finansowego pod kierunkiem prof. Marii Bujnakovej na temat: „Różnice pomiędzy budżetem państwa i budżetem gminy” i ukończyła studia z wynikiem bardzo dobrym.

W trakcie studiów świadczyła w ramach wolontariatu pomoc prawną w Biurze Porad Obywatelskich przy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie. W 2006 roku rozpoczęła aplikację adwokacką w Izbie Rzeszowskiej, którą zakończyła złożonym egzaminem adwokackim w 2010 roku. W trakcie studiów i aplikacji odbyła szereg praktyk zawodowych w Sądzie w Łańcucie w Wydziałach Karnym i Cywilnym.

Wpis na listę adwokatów – 16 września 2010r., nr wpisu: Os. adw. 27/10.

W roku 2011 (styczeń – grudzień) świadczyła usługi eksperckie z zakresu kontroli procedur udzielania zamówień publicznych na rzecz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie w związku z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego i Działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Zainteresowania: literatura piękna, poezja śpiewana, piesze wędrówki.