CO ZROBIĆ GDYBY ZMARŁA BLISKA OSOBA POZOSTAWIŁA W SPADKU DŁUGI???

Z nowym rokiem postanowiłam zmienić profil moich wpisów na blogu – wpisy będą krótsze, będą dotyczyć konkretnych kwestii i myślę, że przez to przystępniejsze dla Państwa. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie co należy zrobić gdy umiera bliska nam osoba – żona, mąż, rodzic, dziecko lub rodzeństwo i wiemy, […]

Czytaj dalej»

PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU w postępowaniu cywilnym

KTO MOŻE BYĆ PEŁNOMOCNIKIEM W SPRAWIE CYWILNEJ? Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 87 § 1 kpc pełnomocnikiem może być: adwokat lub radca prawny, sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, osoba sprawująca […]

Czytaj dalej»

(niezgodny) DZIAŁ SPADKU – część 2

Problemy z działem spadku zaczynają się w momencie, kiedy nie ma zgody pomiędzy poszczególnymi spadkobiercami co do sposobu działu spadku. Co wtedy? W takiej sytuacji Sąd podejmuje decyzję komu jaki majątek spadkowy przyznać i postanowienie Sądu w tym zakresie zastępuje wolę współspadkobierców. SPOSOBY DZIAŁU SPADKU Zgodnie z przepisami […]

Czytaj dalej»

(zgodny) DZIAŁ SPADKU – część 1

Sprawa spadkowa po osobie zmarłej przebiega dwuetapowo – pierwszy etap to stwierdzenie nabycia spadku, które już wcześniej scharakteryzowałam oraz drugi etap czyli właśnie dział spadku. O ile stwierdzenie nabycia spadku polega tylko na określeniu kto jest spadkobiercą i w jakiej części dziedziczy to dział spadku polega już na konkretnym […]

Czytaj dalej»

ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH – część 2

Tydzień temu w swoim wpisie na bloga wskazywałam możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych na wniosek strony. Jednocześnie ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005, nr 167 poz. 1398) wskazuje, kiedy strona albo konkretna sprawa z urzędu – czyli bez […]

Czytaj dalej»

ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH – część 1

Ostatnio w mojej praktyce spotykam się u mniej zamożnych klientów z niewiedzą na temat możliwości ubiegania się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Niektóre sprawy cywilne są kosztowne np. opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości wynosi 2 000 zł bądź od wniosku o podział majątku dorobkowego stron 1 000 […]

Czytaj dalej»

TESTAMENT WŁASNORĘCZNY (holograficzny)

Polskie prawo cywilne zna dwa tytuły powołania do spadku – ustawę i testament. Co do zasady dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy o czym już wcześniej pisałam.  Testament jest szczególnym tytułem powołania do spadku, który ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem na podstawie ustawy. Najprościej mówiąc testament to rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. […]

Czytaj dalej»

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej

Uregulowania dotyczące spółek osobowych tj. jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo – akcyjnej oraz spółek kapitałowych tj. z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej zawarte są w kodeksie spółek handlowych. Spółka cywilna to jedyna spółka, której powstanie, zasady funkcjonowania, organizacja oraz kwestie majątkowe zostały uregulowane w kodeksie cywilnym – art. 860 i nast. kodeksu cywilnego. […]

Czytaj dalej»

Kolizja prawa do firmy ze znakiem towarowym

Wcześniejsze używanie firmy przez przedsiębiorcę Zgłoszenie w charakterze znaku towarowego oznaczenia, którym inna osoba posługuje się jako nazwą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności jeżeli jest ona wyrazem pospolitym, nie stanowi samoistnej podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego, jeżeli zgłaszający działał w dobrej wierze, a: […]

Czytaj dalej»

ZNAK TOWAROWY

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003, nr 119 poz. 1117 tekst jednolity) znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów […]

Czytaj dalej»