FIRMA

Bardzo często przez określenie firma rozumiemy działalność gospodarczą prowadzoną przez daną osobę. Albo mówimy, że jedziemy do firmy rozumianej jako budynek czy też miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Na gruncie prawa cywilnego firmę rozumiemy inaczej. DEFINICJA Słowo firma pochodzi od łacińskiego firmare co oznacza umacniać, […]

Czytaj dalej»

ODMOWA ZEZNAŃ w postępowaniu cywilnym i karnym

Każdy z nas może zostać wezwany do Sądu w charakterze świadka. Głównym i podstawowym obowiązkiem świadka jest stawić się w Sądzie i złożyć zeznania. Wezwanie do Sądu i obowiązek złożenia zeznań zawsze dotyczy pewnych informacji, które osoba wezwana posiada jako tzw. świadek naoczny albo jako świadek ze słyszenia, co […]

Czytaj dalej»

Jeśli nie zasiedzenie to co?

Bardzo częstą zdarza się w kancelarii adwokackiej sytuacja, kiedy przychodzi klient czy klientka, którzy proszą o pomoc prawną w sprawie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Zazwyczaj sprowadza się to do tego, iż w rodzinie klienta dana nieruchomość jest od wielu dziesiątków lat, zaś aktualny „właściciel” lub jego spadkobierca […]

Czytaj dalej»

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Każdy spadkobierca dowiadując się o śmierci spadkodawcy ma do rozważenia kwestię czy chce dziedziczyć czy też nie, a więc czy spadek przyjmie czy też go odrzuci. Najczęściej decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest uzależniona od tego co w spadku faktycznie pozostaje czy aktywa więc majątek […]

Czytaj dalej»

Dziedziczenie ustawowe – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

SĄD: Właściwość miejscowa – 628 kpc Sądem właściwym do wniesienia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić – sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku […]

Czytaj dalej»

Dziedziczenie ustawowe

Sprawa  o stwierdzenie nabycia spadku to sprawa, z którą każdy człowiek ma w życiu do czynienia w związku ze śmiercią bliskich – rodziców, dziadków, rodzeństwa czy też współmałżonka. Jak obserwuję przeprowadzenie jej często nastręcza wielu problemów, zwłaszcza jeśli chodzi o konieczność wskazania kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia. W  polskim […]

Czytaj dalej»

Jak się bronić przed nakazem zapłaty?

Ostatnio szeroko rozpisywałam się, jak dochodzić pieniędzy od kogoś, kto nie chce nam ich dobrowolnie zapłacić. Dziś skupię się na sytuacji odwrotnej – otrzymujemy nakaz zapłaty i zastanawiamy się co z tym fantem zrobić. Na nakazie zapłaty wydanym czy to w postępowaniu upominawczym czy nakazowym znajduję się […]

Czytaj dalej»

Jak odzyskać swoje pieniądze?? – część 4

Kiedy sprawa w Sądzie szczęśliwie się zakończyła wydaniem wyroku lub nakazu zapłaty uwzględniającego nasze powództwo – tak jak wspominałam w ostatnim wpisie – należy wystąpić do Sądu, który wydał nakaz zapłaty (wyrok) o wydanie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty (wyrokowi). Sposób sformułowania wniosku – […]

Czytaj dalej»

Jak odzyskać swoje pieniądze?? – część 3

Jeżeli pozew o zapłatę został prawidłowo wniesiony i opłacony, w pozwie zawarliśmy wniosek o wydanie nakazu zapłaty czy to w postępowaniu upominawczym czy w postępowaniu nakazowym, a Sąd nie wzywał o uzupełnienie braków formalnych pozostaje oczekiwać na nakaz zapłaty z Sądu. Okres oczekiwania może być bardzo różny – od tygodnia do miesiąca, dwóch. […]

Czytaj dalej»

Jak odzyskać swoje pieniądze?? – część 2

Jak wspomniałam w swoim ostatnim wpisie przy dochodzonych kwotach nie przekraczających 10 tys. zł i roszczeniach wynikających ze wskazanych w art. 505(1) kpc umowach w grę wchodzi tzw. postępowanie uproszczone. W innych wypadkach sprawa jest rozpoznawana w postępowaniu zwyczajnym. Na postępowanie uproszczone i postępowanie zwyczajne mogą się nakładać inne […]

Czytaj dalej»