Jak odzyskać swoje pieniądze?? – część 1

W ostatnim czasie bardzo często zwracają się do mnie klienci, którzy nie wiedzą jak odzyskać pożyczone komuś pieniądze, jak dochodzić zwrotu kosztów wykonanej usługi z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia, dochodzić zapłaty w związku z zawartą umową kupna sprzedaży czy też przekazanego drugiej stronie zadatku […]

Czytaj dalej»

Zasiedzenie

Jedną z form nabycia własności nieruchomości – zarówno gruntowej, jak i budynkowej lub lokalowej – przewidzianą przez kodeks cywilny jest zasiedzenie. Nabyć można tylko nieruchomość cudzą. Aby móc domagać się od sądu stwierdzenia nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia niezbędne jest spełnienie łącznie dwóch […]

Czytaj dalej»