Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Sąd karny skazując za przestępstwa określone w kodeksie karnym bardzo często wymierza kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby. Warunkowe zawieszenie wykonania kary to kolejny przewidziany przez kodeks karny środek probacyjny czyli związany z poddaniem sprawcy próbie. Warunkowo można zawiesić wykonanie kary […]

Czytaj dalej»

Dozór elektroniczny – cd.

SĄD Sądem właściwym do orzekania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest Sąd Okręgowy – Sąd Penitencjarny, w okręgu którego skazany przebywa ( lub odbywa już karę pozbawienia wolności). Jeżeli skazany przebywa na wolności posiedzenie w przedmiocie udzielenia zezwolenia odbywa się […]

Czytaj dalej»

Dozór elektroniczny

Ostatnio w swojej pracy spotykam się z coraz większym zainteresowaniem możliwością odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jest to bardzo ciekawa możliwość dla osób z niskimi wyrokami, która pozwala na odbywanie kary w domu z jednoczesną możliwością wykonywania pracy zarobkowej. Tym samym skazany nie trafia do zakładu karnego, […]

Czytaj dalej»