TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W dniach 25 luty – 2 marzec 2013r., już po raz trzynasty odbędzie się organizowany od 2000 roku pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości ogólnopolski TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. We wcześniejszych latach akcja nosiła nazwę Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, ale z uwagi na nie wiktymizowanie osób zgłaszających się po pomoc […]

Czytaj dalej»

Uderzył mnie pierwszy raz, a za trzy miesiące ślub.., co robić???

Narzeczona32: witajcie forumowicze, mam problem…. Jestem w związku od 7 lat, od 5 lat mieszkamy razem. Układa się nam różnie, raz lepiej raz gorzej. Mamy ustaloną datę ślubu na maj. Ostatnio zauważyłam, że mój narzeczony co raz więcej pije. Po alkoholu jest agresywny, ale do tej pory mnie […]

Czytaj dalej»

Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym

Postępowanie karne – czyli postępowanie dotyczące ścigania sprawców przestępstw – dzieli się na dwie fazy: postępowanie przygotowawcze i postępowanie sądowe. Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone jako dochodzenie (zazwyczaj dotyczy drobniejszych przestępstw) bądź jako śledztwo. Stronami postępowania przygotowawczego są podejrzany i pokrzywdzony. Status strony […]

Czytaj dalej»

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania jest instytucją pozwalającą – po spełnieniu określonych przesłanek – na usunięciu wpisu o skazaniu z rejestru skazanych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Karny. Istota uznania skazania za niebyłe polega na przyjęciu fikcji niekaralności skazanego, co powoduje, iż ustają konsekwencje prawne skazania  i odrzuca się w ogóle samą […]

Czytaj dalej»

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Jeżeli Sąd orzekł bezwzględną karę pozbawienia wolności to skorzystanie z instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest tylko odsunięciem w czasie konieczności odbycia kary pozbawienia wolności. Natomiast jeśli Sąd zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności czyli mówiąc kolokwialnie  „odwiesił” wyrok, a skazany nie chce odbywać […]

Czytaj dalej»

Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności

Sąd karny skazując za przestępstwa określone w kodeksie karnym bardzo często wymierza kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby. Warunkowe zawieszenie wykonania kary to kolejny przewidziany przez kodeks karny środek probacyjny czyli związany z poddaniem sprawcy próbie. Warunkowo można zawiesić wykonanie kary […]

Czytaj dalej»

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Jednym ze środków związanych z poddaniem sprawy próbie jest warunkowe umorzenie postępowania karnego określone w art. 66 – 68 kk. W tym miejscu wymaga zaznaczenia, iż polski kodeks wykroczeń nie przewiduje instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Możliwość zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego ma charakter fakultatywny […]

Czytaj dalej»

Adwokat jako obrońca

Zgodnie z art. 82 kpk obrońcą w sprawie karnej może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury czyli albo adwokat albo aplikant adwokacki. Uprawnień do wykonywania funkcji obrońcy przepisy nie przyznają żadnemu innemu zawodowi prawniczemu np. radcy prawnemu (choć radca prawny może […]

Czytaj dalej»

Gdzie uzyskasz pomoc jako ofiara przemocy domowej?

Istnieje wiele organizacji i instytucji, które udzielą Ci pomocy jako ofiary przemocy domowej. Oto ich lista: 1) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ” NIEBIESKA LINIA”, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, tel. 801 – 120 – 002 ( bezpłatne połączenie na terenie całej Polski […]

Czytaj dalej»

Znęcanie – o tym się nie mówi….

Problem przemocy domowej i znęcania może dotyczyć każdej grupy społecznej. Mitem jest, że zdarza się tylko w patologicznych rodzinach, gdzie alkohol i awantury są na porządku dziennym. Problem ten dotyka zarówno biednych, jak i bogatych, niewykształconych jak i z tytułami naukowymi. Ofiarą może być kobieta, mężczyzna, dziecko lub […]

Czytaj dalej»