NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE USTAWY O UREGULOWANIU WŁASNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH A WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

Częstym pytaniem zadawanym przez Klientów w sprawach dotyczących podziału majątku jest pytanie czy grunt nabyty tylko przez jednego z małżonków w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych wchodzi do majątku wspólnego czy też nie. Kwestię tę rozstrzyga orzecznictwo Sądu […]

Czytaj dalej»