ZOSTAWIŁ MNIE Z DZIECKIEM…

Ola: Witam Pani Mecenas! Zwracam się z prośbą o przedstawienie mi prawnych możliwości w mojej skomplikowanej sytuacji osobistej. Otóż w listopadzie 2012 roku urodziłam córkę. Ojcem dziecka jest chłopak, z którym spotykałam się jakiś czas. Gdy mu powiedziałam o ciąży niby się ucieszył, a potem zaczął mnie unikać. […]

Czytaj dalej»

RÓŻNICOWANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO JEST NIEZGODNE Z KONSTYTUCJĄ

Zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodne z konstytucją. 21 października 2014 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek grupy posłów na Sejm dotyczący prawa do świadczenia pielęgnacyjnego […]

Czytaj dalej»

Czy można w jednej sprawie domagać się ustalenia miejsca pobytu dziecka i ograniczenia władzy rodzicielskiej?

Bardzo często w mojej praktyce spotykam się z pytaniem dotyczącym możliwości łączenia spraw, a szczególnie spraw w sądzie rodzinnym. Logicznie rzecz biorąc jest to w ocenie klientów lepsze bo zamiast w dwóch sprawach można załatwić wszystko w jednej. Czasami przepisy prawa mają niewiele wspólnego z logiką i tak też bywa […]

Czytaj dalej»

PRZERWANIE CIĄŻY W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA

Ostatnio bardzo popularnym i nośnym tematem w polskich mediach jest kwestia dopuszczalności aborcji, okoliczności w jakich można dokonać przerwania ciąży oraz słynnej klauzuli sumienia lekarza, która umożliwia mu odmówić dokonania zabiegu. Mnie jak prawnika interesują oczywiście uregulowania prawne. Dopuszczalność przerwania ciąży reguluje ustawa z 7 stycznia […]

Czytaj dalej»

Dłużniku alimentacyjny UWAŻAJ! Za długi alimentacyjne możesz stracić prawo jazdy!!

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012 poz. 1228 – tekst jednolity) przewiduje procedurę związaną z pomocą państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. W wypadku, gdy egzekucja alimentów wobec […]

Czytaj dalej»

KREDYT HIPOTECZNY A PODZIAŁ MAJĄTKU DOROBKOWEGO MAŁŻONKÓW

W obecnych czasach bardzo często małżonkowie w czasie trwania związku małżeńskiego biorą wspólnie kredyt hipoteczny czy to na budowę własnego domu czy też na zakup mieszkania. Póki małżeństwo trwa wszystko jest w porządku, zaś problem zaczyna się w momencie kiedy małżonkowie rozwodzą się i pojawia się problem […]

Czytaj dalej»

ZARZĄDZENIA OPIEKUŃCZE

Jedną z form ingerencji władzy państwowej w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców jest instytucja ograniczenia władzy rodzicielskiej w formie tzw. zarządzeń opiekuńczych. Wydanie zarządzeń opiekuńczych stanowi niejako ostrzeżenie dla rodziców wykonujących władzę rodzicielską w sposób nieprawidłowy. Zagrożenie dobra dziecka Podstawową przesłanką wydania zarządzeń […]

Czytaj dalej»

ROZWÓD A SEPARACJA

Bardzo często podczas porady prawnej tłumaczę moim klientom chcącym zakończyć swoje małżeństwo różnicę pomiędzy separacją i rozwodem. O ile instytucja rozwodu została wprowadzona do kodeksu cywilnego od razu – kodeks cywilny to ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, to instytucja separacja pojawiła się w polskim prawie rodzinnym […]

Czytaj dalej»

SĄDOWE USTALENIE OJCOSTWA – część 2

Dzisiaj kilka uwag dotyczących sporządzenia pozwu o ustalenie ojcostwa. SĄD – czyli gdzie wytoczyć sprawę Właściwość rzeczowa i miejscowa Właściwy rzeczowo Sąd to sąd rejonowy – sąd rodzinny. Właściwość miejscowa powództwo może być wytoczone przed Sąd według właściwości ogólnej – czyli sąd miejsca zamieszkania […]

Czytaj dalej»

SĄDOWE USTAELNIE OJCOSTWA – część 1

Bardzo często zdarzają się sytuacje, że kobieta nie pozostająca w związku małżeńskim rodzi dziecko, a ojciec dziecka ulatnia się. Nie można z nim nawiązać kontaktu, a tym bardziej doprosić się, aby zarejestrował dziecko w terminie 2 tygodni od urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego jednocześnie uznając swoje ojcostwo. Jest […]

Czytaj dalej»