ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

Domniemanie ojcostwa męża matki Zgodnie z polskim prawem rodzinnym jeśli dziecko urodziło się w trakcie trwania związku małżeńskiego albo w terminie 300 dni od jego ustania to domniemywa się, iż ojcem dziecka jest mąż matki. Skutkiem tego domniemania jest to, iż bez względu na to kto […]

Czytaj dalej»

ZOSTAWIŁ MNIE Z DZIECKIEM…

Ola: Witam Pani Mecenas! Zwracam się z prośbą o przedstawienie mi prawnych możliwości w mojej skomplikowanej sytuacji osobistej. Otóż w listopadzie 2012 roku urodziłam córkę. Ojcem dziecka jest chłopak, z którym spotykałam się jakiś czas. Gdy mu powiedziałam o ciąży niby się ucieszył, a potem zaczął mnie unikać. […]

Czytaj dalej»

ROZWÓD – A WINA I BRAK ORZEKANIA O WINIE ROZKŁADU POŻYCIA

Składając pozew o rozwód strona wnosząca sprawę rozwodową – powód – ma obowiązek wskazania, czy domaga się rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie czy też żąda orzeczenia winy, a jeśli tak to czyjej. Kwestie te zależą od woli małżonków rozwodzących się. Art. 57 […]

Czytaj dalej»

Rozwód

Jednym ze sposobów ustania małżeństwa cywilnego jest rozwód regulowany przez przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego – art. 56 – 61. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega ochronie konstytucyjnej – art. 18 konstytucji. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód stanowi dopuszczalne odstępstwo od zasady trwałości związku […]

Czytaj dalej»

Jak napisać pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Pismem inicjującym postępowanie o zniesienie wspólności majątkowej jest pozew, konsekwencją czego jest rozpoznawanie przez Sąd sprawy w trybie procesowym. SĄD Właściwym rzeczowo sądem do ustanowienia rozdzielności majątkowej bez względu na wartość przedmiotu sporu jest sąd rejonowy – sąd rodzinny (art.16 kpc w zw. z art.17 pkt. […]

Czytaj dalej»

Zniesienie wspólności majątkowej

SĄDOWE ZNIESIENIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ Kiedy można żądać zniesienia wspólności majątkowej? Zgodnie z art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może żądać zniesienia wspólności majątkowej z ważnych powodów. Przepisy tegoż kodeksu nie precyzują co należy rozumieć przez ważne powody, dlatego należy […]

Czytaj dalej»

Majątek osobisty (odrębny)

Oprócz majątku wspólnego każdy z małżonków dysponuje majątkiem odrębnym (osobistym). Kwestie majątku odrębnego reguluje art. 33 kro, który  – w przeciwieństwie do art. 31 regulującego zakres przedmiotów należących do majątku wspólnego w sposób przykładowy – użyte przez ustawodawcę określenie „w szczególności” – wskazuje zamknięty katalog przedmiotów […]

Czytaj dalej»

Wspólność ustawowa małżeńska

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje majątkowa wspólność małżeńska. W skład tej wspólności będą wchodzić wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa czy to wspólnie czy przez jednego z nich. Oprócz majątku wspólnego każdy z małżonków dysponuje swoim majątkiem osobistym (odrębnym) w skład […]

Czytaj dalej»