KARA DLA WŁAŚCICIELA POJAZDU ZA NIEWSKAZANIE KIERUJĄCEGO POJAZDEM ZGODNA Z KONSTYTUCJĄ – część 2

Poniżej zamieszczam komunikat Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozpoznawanej w dniu 12 marca 2014 roku co do zgodności z konstytucją art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń w zakresie w jakim dopuszcza karanie za niewskazanie osoby kierującej pojazdem, Przypominam, iż Trybunał Konstytucyjny […]

Czytaj dalej»

KARA DLA WŁAŚCICELA POJAZADU ZA NIEWSKAZANIE KIERUJĄCEGO POJAZDEM ZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 marca 2014 rozpoznając pytanie prawne Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie czy art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, ze zm.)  tj. artykuł na mocy którego możliwe jest karanie […]

Czytaj dalej»