Dziedzina prawa:Zakres usług
Prawo karne:

obrona oskarżonych

reprezentowanie pokrzywdzonych
Prawo wykroczeń:

obrona obwinionych

reprezentowanie pokrzywdzonych przed sądem
Prawo cywilne:

odszkodowania

sprawy spadkowe

sprawy o zapłatę

podział majątku dorobkowego

sprawy dotyczące nieruchomości – zasiedzenia

uwłaszczenia

ochrona własności

posiadania

służebności

sprawy egzekucyjne

Prawo rodzinne:

rozwody

separacje

ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

alimenty

czyny karalne nieletnich

sprawy opiekuńcze

ustanowienie rozdzielności majątkowej

Prawo administracyjne:

sporządzanie pism, odwołań, skarg do WSA i NSA

Prawo pracy:

ustalenie istnienia stosunku pracy,

odszkodowania,

mobbing,

przywrócenie do pracy,

godziny nadliczbowe,

sprostowania świadectw pracy,

wypłaty zaległego wynagrodzenia

Prawo zamówień publicznych:

Sporządzanie pism,

pozwów, wniosków,

środków zaskarżenia,

opinii prawnych

Jeśli potrzebują Państwo rzetelnej pomocy prawnej w którejkolwiek z powyższych dziedzin prawa zapraszam do kontaktu.