Oferta Kancelarii Adwokackiej adwokat Anny Węgrzyn – Triantafyllakis skierowana jest również do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność zarówno jako osoby fizyczne jak i spółki prawa handlowego. Adwokat Anna Węgrzyn – Triantafyllakis zapewnia fachową, wszechstronną i rzetelną pomoc prawną w zakresie stałej obsługi prawnej podmiotów. Przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych Anna Węgrzyn kieruje się specyfiką prowadzonej przez Klienta działalności i dostosowuje swoje usługi do indywidualnie określonych potrzeb, by w sposób najpełniejszy i najbardziej satysfakcjonujący zaspokoić oczekiwania Klienta.

W ramach pomocy prawnej dla podmiotów gospodarczych oferujemy:

1)      udzielanie porad prawnych i konsultacji;

2)      sporządzanie opinii prawnych;

3)      przygotowywanie regulaminów;

4)      sporządzanie umów spółki cywilnej, jawnej i partnerskiej;

5)      sporządzanie projektów umów spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statutów spółki komandytowo akcyjnej i akcyjnej;

6)      sporządzanie i sprawdzenie umów handlowych;

7)      reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami;

8)      pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego;

9)      sporządzanie wezwań do zapłaty;

10)  reprezentowanie przed sądem w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, rejestrowych, administracyjnych;

11)  egzekwowanie wierzytelności i prowadzenie postępowań egzekucyjnych;

12)  sporządzanie pozwów, wniosków, pism przygotowawczych niezbędnych w toku prowadzenia sprawy sadowej;

13)  sporządzanie dokumentacji przetargowej w związku z zamówieniami publicznymi.

WYNAGRODZENIE

Preferowanym sposobem wynagradzania przy stałej obsłudze prawnej jest miesięczne wynagrodzenie  ryczałtowe.

Jednocześnie istnieje możliwość ustalenia innego systemu wynagrodzenia:

–  stawka godzinowa – czyli za każdą godzinę pracy adwokata

–  wynagrodzenie jednorazowe – za poprowadzenie sprawy

–  wynegocjowane wynagrodzenie połączone ze stawką procentową uzależnioną od wyniku sprawy.