Adwokat Anna Węgrzyn – Triantafyllakis część swojego czasu i potencjału przeznacza na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej ofiarom przemocy domowej. Każda osoba borykająca się z tym problem uzyska poradę prawną i zostanie jej udzielona pomoc w sporządzeniu stosownych pism, pod warunkiem, że powoła się na informację na tej stronie internetowej.

Zapraszam do kontaktu i do zapisania się na listę adresową (w menu po prawej stronie).