PRZESTROGI NA MAJOWY WEEKEND – czyli stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

PRZESTROGI NA MAJOWY WEEKEND – czyli stan po użyciu alkoholu a stan nietrzeźwości

Już dziś dla większości nas rozpoczyna się najdłuższy weekend w dziejach nowoczesnej Europy. Tak przynajmniej twierdzą media. Oczywiście dla nas Polaków weekend oznacza odpoczynek. A przy czym Polak najlepiej odpoczywa? Oczywiście, że przy grillu. Więc będziemy palić grille, ogniska, piec kiełbaski, boczek, szaszłyki i wszystko to co nam przyjdzie do głowy. A kiedy będziemy zajadać się pysznościami z grilla nie odmówimy sobie alkoholu – piwa, wódki czy drinka. Według upodobań i humoru.

Więc jakie przestrogi mam na myśli?

Ano następujące:

1). NIE ZAKŁÓCAMY PORZĄDKU, A JUŻ ZWŁASZCZA BĘDĄC POD WPŁYWEM ALKOHOLU BOWIEM MOŻE TO MIEĆ PRAWNE KONSEKWENCJE:

Art. 51.Kodeksu Wykroczeń

 § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

2). NIE ZASYPIAMY W MIEJSCU PUBLICZNYM, NIE ZAŁATWIAMY POTRZEB FIZJOLOGICZNYCH NA ŚRODKU MIASTA:

 Art. 140. Kodeksu Wykroczeń

Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

3). NIE WYZYWAMY POLICJI NA NIEUZASADNIONĄ INTERWENCJĘ:

Art. 66. Kodeksu Wykroczeń

 § 1. Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 zł.

§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1.000 złotych.

4). NIE KIERUJEMY SAMOCHODEM ANI ROWEREM BĘDĄC W STANIE PO UŻYCIU ALKOHOLU:

Art. 87 Kodeksu Wykroczeń

 § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

 Stan po użyciu alkoholu – zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

a)      stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo,

b)      obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

5). NIE KIERUJEMY SAMOCHODEM ANI ROWEREM BĘDĄC W STANIE NIETRZEŹWOŚCI:

Art. 178a. Kodeksu Karnego

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 115§ 16 kodeksu karnego zachodzi, gdy:

a)      zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub,

b)      zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Udanego majowego weekendu bez przygód z prawem!!!!