STOSUNEK PRACY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Z przykrością zauważyłam, iż nazbierało mi się sporo pytań w związku z moimi wpisami na blogu, zaś ja na zadane pytania nie odpowiedziałam za co bardzo przepraszam. W kolejnych wpisach na blogu postaram się nadrobić zaległości.

Dziś 2 pierwsze pytania – od Pana Andrzeja i użytkownika Darvir:)

ANDRZEJ – Czy mam szansę na etat?

Od 1.06.2007r pracuje jako ratownik medyczny w pogotowiu ratunkowym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Mimo próśb i pism o etat pracodawca mi odmawia podpisując co rok po przetargu umowę cywilną. Pracuje według ustalonego grafiku ,w odpowiedniej stacji (MIEJSCU)podpisuje elektroniczna listę obecności. Pracuje w zespole z lekarzem lub ratownikiem który jest kierownikiem zespołu w karetce czyli pod kierownictwem. Dostaje co miesiąc godzinowe wynagrodzenie. Obok mnie w pogotowiu pracują na tych stanowiskach ratownicy medyczni na etatach ale ze jestem tańszy niż oni odmawia mi sie etatu.

Proszę o pomoc.

Z tego, co Pan pisze ewidentnie wynika, iż pana zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej jest zatrudnieniem odpowiadającym stosunkowi pracy.

Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy  

§ 1.  Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ 11Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§ 12.  Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

Umowa cywilnoprawna jest dla Pana mniej korzystna bo nie przysługują Panu uprawnienia związane z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy – dotyczy to składek na ubezpieczenie społeczne czy też urlopów.

Jak najbardziej może Pan wystąpić do Sądu Pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy. W Pana sytuacji widzę problem gdzie indziej – mianowicie na razie Pan pracuje, natomiast nie można przewidzieć jak zachowa się Pana pracodawca w sytuacji wytoczenia powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy. Zazwyczaj pracownicy zachowują sobie to powództwo na czas po zakończeniu pracy u danego pracodawcy, zwłaszcza że jest to roszczenie  które nie ulega przedawnieniu.

Natomiast rozmawiać z pracodawcą Pan jak najbardziej może, wszelkie bardziej zdecydowanie kroki. Zmusić go Pan nie może do zawarcia stosunku pracy, no chyba że wytoczy Pan sprawę sądową.

Darvir: Witam wszystkich zainteresowanych

Moje pyt. Przez 6 lat pracowałem na umowę o prace w pełnym wymiarze. Były to umowy na czas próbny, zastępstwo i dwie ostatnie także w pełnym wymiarze i czas określony- łącznie do lipca 2011r bez jakichkolwiek przerw miedzy umowami. Wraz z kończąca się tą umową pracodawca następną już przedłożył mi do podpisania umowę zlecenie. Więc od połowy 2011 do 2013 pracuję na umowę zlecenie. W wykonywaniu pracy przez te lata nic się nie zmieniło nadal mam te same obowiązki i wykonuję tą samą prace w tym samym miejscu zgodnie z tym co mam na umowie. Chciałbym wiec ustalić czy pracodawca miał prawo zastąpić umowę o prace umową zleceniem. W przypadku stwierdzenia iż nadal moja praca nosi znamiona umowy o prace czy mogę domagać się o rekompensatę finansową za ostatni okres trzyletni i czy ten czas nie uległ przedawnieniu. O jakie inne rekompensaty mógłbym się ubiegać.

pozdrawiam

Z tego co Pan pisze wynika, iż pracodawca chcąc uniknąć zatrudnienia Pana na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony pozbył się w swoim mniemaniu problemu dając Panu umowę zlecenie. Zgodnie z art. 25 1 kodeksu pracy zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

W świetle art. 22 § 1 2 kodeksu pracy nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu cech stosunku pracy.

W pierwszej kolejności należałoby wystąpić o ustalenie istnienia stosunku pracy. Ustalenie istnienia stosunku pracy za okres objęty umową zlecenie będzie skutkowało obowiązkiem pracodawcy uregulowania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości jaka obowiązuje przy umowie o pracę. To jest dla Pana korzystne. Jeżeli wynagrodzenie ma Pan regularnie wypłacane, to roszczenie o zapłatę zaległego wynagrodzenie odpada.

Nie wiem w jakim charakterze Pan pracuje i czy praca wykonywana jest codziennie, ale na pewno ma Pan roszczenie o wypłatę ekwiwalentu za urlop. Może też Pan sprawdzić, czy w grę nie wchodzi Panu praca w godzinach nadliczbowych, praca w porze nocnej czy też w dni wolne od pracy. Wszystko to przeliczone na pieniądze może dać Pani realną korzyść finansową.

One Response to “STOSUNEK PRACY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH”

Read below or add a comment...

  1. Andrzej says:

    Bardzo dziękuję za pomocną odpowiedź.