Czy darowizna gospodarstwa rolnego w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników wchodzi do majątku dorobkowego małżonków?

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Kwestia ta przez dłuższy czas stanowiła przedmiot sporu w doktrynie prawniczej jak i orzecznictwie sądów. Ostatecznie ta kwestia została rozstrzygnięta uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2005 roku wydaną w składzie 7 sędziów w sprawie o sygn. akt III […]

Czytaj dalej»

Czy można jednocześnie wystąpić z wnioskiem o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia w sprawie karnej?

W związku z aktualnie prowadzoną sprawą karną zabrałam się za przygotowywanie wniosku o zasądzenie od oskarżonego na rzecz mojego Klienta będącego pokrzywdzonym obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na podstawie art. 46 kodeksu karnego. Przepis brzmi następująco: Art. 46 § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub […]

Czytaj dalej»

POLECONE Z SĄDU I PROKURATURY OBIERZEMY W SKLEPIE, BANKU ALBO KWIACIARNI czyli zmiany w systemie doręczeń sądowych

Z dniem 1 stycznia 2014 roku nastąpiła rewolucyjna zmiana w systemie doręczeń przesyłek poleconych z sądu i prokuratury. Do tej pory doręczenia były dokonywane za pośrednictwem Poczty Polskiej. W 2013 roku przetarg na doręczenia przesyłek poleconych wygrała Polska Grupa Pocztowa i ona przez najbliższe dwa lata będzie doręczała przesyłki. […]

Czytaj dalej»

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO – część 2

W dzisiejszym wpisie kilka uwag praktycznych dotyczących sporządzenia wniosku o zawieszenie postępowania wykonawczego. SĄD Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zawieszenie postępowania wykonawczego jest właściwy sąd który wydał orzeczenie w pierwszej instancji – art. 3 §1 kkw. Jeżeli natomiast ma być umorzone postępowanie incydentalne, postanowienie dotyczące […]

Czytaj dalej»

Zabezpieczony: CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI – część 2

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Czytaj dalej»

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

Domniemanie ojcostwa męża matki Zgodnie z polskim prawem rodzinnym jeśli dziecko urodziło się w trakcie trwania związku małżeńskiego albo w terminie 300 dni od jego ustania to domniemywa się, iż ojcem dziecka jest mąż matki. Skutkiem tego domniemania jest to, iż bez względu na to kto […]

Czytaj dalej»

CZY ADWOKAT JEST BOGATY JAK KREZUS czyli rzecz o pieniądzach

             Nazywam się Anna Węgrzyn i jestem adwokatem dokładnie od 2 lat i 8 miesięcy. Za 4 miesiące 6 grudnia będę obchodziła trzecie urodziny mojej Kancelarii. W oparciu o Krajowy Rejestr Adwokatów policzyłam iż w chwili obecnej w Polsce jest 15 168 adwokatów. Już nie […]

Czytaj dalej»