SPRAWY KARNE Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO

Zasadą polskiego prawa i postępowania karnego jest ściganie sprawców przestępstw  z oskarżenia publicznego czyli przez policję i prokuratora. Wśród spraw ściganych z oskarżenia publicznego rozróżniamy przestępstwa ścigane z urzędu przez organy postępowania przygotowawczego czyli niezależnie od tego czy pokrzywdzony chce aby sprawca był ukarany czy nie […]

Czytaj dalej»