Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej – art. 335 kpk

Jedną z form konsensualnego zakończenia postępowania karnego jest instytucja dobrowolnego poddania się karze czyli tzw. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Art. 335 § 1 kpk wskazuje, iż prokurator może zawrzeć w akcie oskarżenia wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Oznacza to, że oskarżony uzgadnia z prokuratorem […]

Czytaj dalej»