OPŁATY SĄDOWE w sprawach rodzinnych

Kwestie opłat sądowych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ). Wysokość opłat w sprawach rodzinnych określają: art. 26 – 27, art. 37 i art. 96 cytowanej ustawy. Wskazane artykuły określają wysokość opłat, […]

Czytaj dalej»

FOTORADARY – a prawo Straży Miejskiej do żądania wskazania osoby kierującej pojazdem….

Kolejne ciekawe orzeczenie – tym razem Sądu Najwyższego – w zakresie prawa żądania Straży Miejskiej do wskazania osoby kierującej pojazdem w wypadku zarejestrowania wykroczenia drogowego przy pomocy urządzanie rejestrującego. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2013 r. – II KK 90/13 Przepis art. […]

Czytaj dalej»