Dozór elektroniczny – cd.

SĄD Sądem właściwym do orzekania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest Sąd Okręgowy – Sąd Penitencjarny, w okręgu którego skazany przebywa ( lub odbywa już karę pozbawienia wolności). Jeżeli skazany przebywa na wolności posiedzenie w przedmiocie udzielenia zezwolenia odbywa się […]

Czytaj dalej»

Dozór elektroniczny

Ostatnio w swojej pracy spotykam się z coraz większym zainteresowaniem możliwością odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jest to bardzo ciekawa możliwość dla osób z niskimi wyrokami, która pozwala na odbywanie kary w domu z jednoczesną możliwością wykonywania pracy zarobkowej. Tym samym skazany nie trafia do zakładu karnego, […]

Czytaj dalej»