Z AKTUALNEGO ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2014 r. I PZP 3/14 Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpoczynku nocnego w kabinie samochodu ciężarowego podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra […]

Czytaj dalej»