Dziedziczenie ustawowe – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

SĄD: Właściwość miejscowa – 628 kpc Sądem właściwym do wniesienia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić – sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku […]

Czytaj dalej»

Dziedziczenie ustawowe

Sprawa  o stwierdzenie nabycia spadku to sprawa, z którą każdy człowiek ma w życiu do czynienia w związku ze śmiercią bliskich – rodziców, dziadków, rodzeństwa czy też współmałżonka. Jak obserwuję przeprowadzenie jej często nastręcza wielu problemów, zwłaszcza jeśli chodzi o konieczność wskazania kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia. W  polskim […]

Czytaj dalej»