FOTORADARY – a prawo Straży Miejskiej do żądania wskazania osoby kierującej pojazdem….

Kolejne ciekawe orzeczenie – tym razem Sądu Najwyższego – w zakresie prawa żądania Straży Miejskiej do wskazania osoby kierującej pojazdem w wypadku zarejestrowania wykroczenia drogowego przy pomocy urządzanie rejestrującego. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2013 r. – II KK 90/13 Przepis art. […]

Czytaj dalej»