Jak odzyskać swoje pieniądze?? – część 1

W ostatnim czasie bardzo często zwracają się do mnie klienci, którzy nie wiedzą jak odzyskać pożyczone komuś pieniądze, jak dochodzić zwrotu kosztów wykonanej usługi z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia, dochodzić zapłaty w związku z zawartą umową kupna sprzedaży czy też przekazanego drugiej stronie zadatku […]

Czytaj dalej»