TESTAMENT WŁASNORĘCZNY (holograficzny)

Polskie prawo cywilne zna dwa tytuły powołania do spadku – ustawę i testament. Co do zasady dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy o czym już wcześniej pisałam.  Testament jest szczególnym tytułem powołania do spadku, który ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem na podstawie ustawy. Najprościej mówiąc testament to rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. […]

Czytaj dalej»