WYKONYWANIE KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI

Właściwość sądu Sądem nadzorującym wykonywanie kary ograniczenia wolności oraz orzekającym w przedmiocie kary ograniczenia wolności jest sąd rejonowy w okręgu którego kara jest lub ma być wykonywana. Jednocześnie czynności związane z organizowaniem, kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem obowiązków nałożonych na skazanego wykonuje sądowy kurator zawodowy. […]

Czytaj dalej»