ZNAK TOWAROWY

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003, nr 119 poz. 1117 tekst jednolity) znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów […]

Czytaj dalej»